CURSILLO
vytváří prostor, ve kterém se každý může setkat sám se sebou a ptát se po smyslu svého života.

   
 

Prožít
CURSILLO
znamená naučit se říkat sám k sobě
úplné, radostné ANO.

 

Prožít
CURSILLO
znamená překonat falešné představy o Bohu, poznat v Ježíši Kristu přítele a bratra.

Rybka

CURSILLO
jednoduše a přímo zvěstuje,
že Bůh se chce s námi setkat
v Ježíši Kristu,
který nás v lásce uvádí do plné svobody.

 

CURSILLO
dává konkrétní odpověď:
začni žít vědomě a do důsledků jako křesťan.
Důvěřuj, že Boží síla působí
také ve tvé slabosti.
Nesoustřeďuj se příliš na své chyby,
spíše se zaměř na své povolání.
Bůh Tě volá, abys vykonal velké věci!

 

CURSILLO
je duchovní hnutí v katolické církvi.
Vždy působí se souhlasem místního biskupa.

 

Prožít
CURSILLO
znamená učit se nasazovat svoje schopnosti
v církvi a ve společnosti.

 

CURSILLO
znamená "malý kurz".

 

Vzniklo v letech 1940-49 ve Španělsku díky snaze mladých křesťanů nejen zvěstovat evangelium, ale umožnit ho prožít. Na Cursillu se křesťanství stává zážitkem. Proto je CURSILLO cesta, jak v dnešní době prožívat křesťanství jako radostný a osvobozující způsob života a jak tento prožitek předávat dál. Více o historii Cursilla najdete zde.

  CURSILLO chce napomáhat:
  • odpovědnému rozhodnutí pro Krista
  • víře opírající se o zkušenost
  • nosným mezilidským vztahům
  • vnitřní čistotě a souladu
  • lepšímu zvládání společenských problémů dneška
  • vědomí společné odpovědnosti za církev a za společnost
 

CURSILLO trvá plné tři dny a zúčastní se ho 20-30 mužů nebo žen různého věku, povolání i vzdělání. Každý kurz je veden týmem dobrovolných spolupracovníků z řad kněží a laiků. Impulsy na téma základních otázek křesťanského života a víry se doplňují v rozhovorech v malých skupinkách se zkušenostmi účastníků. Vzniká společenství, které má pokračování i doma, ve všedním dnu. Svědectví víry spolupracovníků a otevřená, uvolněná atmosféra umožňují prožitek kurzu, o němž většina účastníků říká:

 

"CURSILLO se nedá popsat. Musí se prožít!"