Dějiny Cursilla

Pamětní deska v klášteře San Honorato na Mallorce, místě konání
prvního Cursilla

Cursillo vzniklo během mnohaletého procesu hledání a pokusů. Skupina mladých lidí ve Španělsku si kladla v letech 1940-48 otázku, jak by bylo možné obnovit církevní a náboženský život po zmatcích španělské občanské války. Vedl ji dvacetiletý velkoobchodník Eduardo Bonnin. Viděli, že bohoslužby sice navštěvuje hodně křesťanů, ale víra sotva zasahuje do jejich všedního života. Cítili, že je potřeba impuls, který by lidem nově zprostředkoval sílu evangelia. Tato skupina osmi mužů žila na středomořském ostrově Mallorca. Zde, v přímořském městečku Cala Figuera, v zapůjčeném domě, se v roce 1944 konal první kurz pro muže, který v podstatných rysech odpovídal tomu, co dnes rozumíme pod pojmem Cursillo.

Roku 1947 dostala diecéze Mallorca nového mladého biskupa Juana Herváse a také stejně mladého kněze Sebastiana Gayu. Biskup brzy vycítil, že skupina je na správné cestě, a zval ji k sobě každý týden, aby s ní spolupracoval. Cestu vpřed otevřela příprava poutě do Santiaga de Compostela v roce 1948.

První oficiální Cursillo se konalo 4. ledna 1949 na Mallorce. Proběhlo vysoko v horách, v klášteře San Honorato. A už tehdy došlo k opravdovým obrácením.

Na základě zkušeností z poutě v roce 1948, které se zúčastnila především mládež, bylo ze začátku Cursillo považováno za způsob, jak vést mládež k Bohu. Ale brzy se ukázalo, že tento způsob je daleko vhodnější pro dospělé než pro mládež. A tak se Cursillo dále vyvíjelo jako forma kurzu pro muže. Teprve po určitém čase vzniklo Cursillo pro ženy.

Cursillo se šířilo nejprve ve Španělsku. Roku 1954 se konal první kurz v zahraničí - v Kolumbii. V Severní, Střední a Jižní Americe je dnes sotva nějaká země, kde by Cursillo neexistovalo. V mnoha zemích se stalo hybnou silou evangelizace. V Asii zdomácnělo především na Filipínách a v Japonsku, později také v Koreji. Dostalo se i do Austrálie a jiných zámořských zemí.

V Evropě se Cursillo ze Španělska rozšířilo nejprve do Portugalska a odtud dále do Anglie a Irska. V německy mluvících zemích začalo Cursillo nejprve roku 1960 v Rakousku, později i v Německu, Švýcarsku a Lichtenštejnsku. Kořeny zapustilo i v Belgii, Holandsku a především v Itálii. Z Rakouska se rozšířilo také do Chorvatska a později do Maďarska.

Cursillo v České republice

Do Česka se Cursillo dostalo z Německa. V roce 1991 se konala první Cursilla (mužské i ženské) v arcidiecézi Olomouc. Od té doby se Cursillo rozšířilo do dalších diecézí. V současné době jsou Cursilla pořádána v diecézi olomoucké, brněnské, ostravsko-opavské a pražské.  

Za více než dvacet let existence Cursilla v České republice prošlo třídenním kurzem více než 1500 účastníků.