Píseň De colores

Cursillo přineslo něco nového: zkušenost víry, novou, hluboce zdůvodněnou radost být křesťanem a vědět, že jsem Bohem totálně milován; radost, že náležím k církvi, že jsem byl pokřtěn a povolán k předávání víry druhým.

Přirozeně, toto "nové" náleží k starému pokladu a k starému úkolu církve. Ale jeho nové objevení našlo v Cursillu své mnohostranné vyjádření, stejně jako i v písních Cursilla. V době vzniku hnutí byla ve Španělsku hitem píseň, která zpívala o jaru, o nově rozkvétající barevné nádheře přírody, o klíčící naději člověka v nový život: DE COLORES, česky něco jako "v hýřivých barvách", "v radosti barevné nádhery". Zakladatelé Cursilla se chopili této písně, poněkud změnili text, a tak darovali Cursillu "šlágr", který se brzy stal ve všech zemích světa, kam Cursillo proniklo, poznávací melodií.

Cursillisté začali dokonce na sebe volat DE COLORES! na způsob pozdravu, aby tím připomněli hlubší smysl písně, která ukazuje na to nejpodstatnější v křesťanském životě: vytváříš-li svůj život z Boha, z Krista, pak skrze něho dostává tvůj život, tvé schopnosti a tvé vztahy nový smysl, novou vyzařující sílu. Proto si buď vědom této nádhery barev a dovol co nejvíce lidem mír na ní účast, aby i oni zakusili skrze tebe něco z lásky Boží!

Text písně DE COLORES převedl do češtiny Mons. Josef Hrdlička, světící biskup olomoucký.

 


 

2.   De colores, kolik barev žhne v přírodě

Kolem a každá je jiná!

De colores, kolik odstínů, záblesků

Planoucích skvrn oko vnímá!

De colores, kolik barev má démant,

Když vydává třpyt ze všech stran!

 

Ref.

 

3.   De colores, kolik barev má den, oheň

červánků v něm, soumrak nocí.

De colores, Kristus rozzáří stíny, on

Odpouští viny svou mocí!

De colores, jak je překrásný svět,

který zachránil Bůh z lásky k nám!

 

Ref.

 

4.  De colores, de colores se viste

la Flor de las flores, Maria.

De colores, de colores de Gracia

se viste la Madre del Dia.

De colores, de colores de Gracia

se visten sus hijos tambien

que la noche del mundo ha pasado

porque ya ha alumbrado la Luz en Belén.