Kalendář pro rok 2012


"Jestliže dům nebuduje Pán,
lopotí se marně, kdo jej staví.
Jestli město nestřeží sám Pán,
hlídati je marně budou stráže..."

Žalm 127

Prosíme, provázejte Cursillo víkendy a ostatní akce svou modlitební "palancou"!